Kasverwarming

In professionele kassen tracht men een constante temperatuur te handhaven door enerzijds te stoken en anderzijds te koelen door afscherming en beluchting.

In onze hobbykas op zonne energie is elektrische verwarming niet mogelijk en verbranding van fossiele brandstoffen keuren wij af. Hooguit kan een kweekbakje met verwarmingsfolie worden toegepast.
Geautomatiseerde koeling is wel mogelijk door de raamopener.

Planten lijken het warmte tekort te kunnen compenseren door een warmteoverschot op een ander tijdstip. Voor bepaalde sierteelt blijken de wisselende temperaturen zelfs een gunstig effect te hebben op de bloei.
Het resultaat van de oogst wordt dus o.a. bepaald door de gemiddelde temperatuur.

Het blijkt dat warmte vooral de ontwikkeling van de plant ten goede komt, voorjaarsbloeiers komen bv. veel eerder in bloei wanneer ze op een warme plek staan;echter voor de groeisnelheid is de hoeveelheid licht van belang (zie artikel over bijlichten).

Voor een gezonde plant moet er evenwicht zijn tussen temperatuur en lichtniveau. Bij een hoge temperatuur hoort een hoger lichtniveau, anders zou de groei wel eens negatief kunnen worden beinvloed.


Voor een goede ontwikkeling van een plant zijn ook andere facetten van belang.
Zie artikelen over bijlichten , sproeien en voeding .
Terug