Tips over accu's

De accu is een belangrijk onderdeel in zonne-energiesystemen. De geproduceerde energie wordt hierin opgeslagen.
Tijdens het pompen of verlichten komt nagenoeg alle energie uit de accu.

Accu types

De meest gebruikte accu's zijn lood-zwavelzuuraccu's.
De accu's kunnen worden verdeeld in:
Open accu's. Deze hebben een vloeibaar elektrolyt. Bij het laden ontstaan gassen. Ze vergen enig onderhoud en moeten horizontaal worden geplaatst.
Gesloten accu's. Hierbij is de elektrolyt gevormd als een gel (gel-accu) of geabsorbeerd in een poreus materiaal (AGM-accu). Ze zijn onderhoudsvrij en gassen niet.

De capaciteit van de accu

De capaciteit van accu's wordt gespecificeerd in Ah (ampere x uur). De opgegeven capaciteit geldt voor een ontlading gedurende 10 of 20 uur, dus 100 Ah = 20 uur ontladen met 5 amp.
De effectieve capaciteit wordt verkleind als de laadstroom hoger is. Zodoende kan een 100 Ah accu "leeg" zijn als deze gedurende 2 uur slechts 25 A levert, maar na een zekere tijd kan de accu zich herstellen, zodat de resterende 50 % beschikbaar komt.
Bij een accu wordt soms het aantal ontlaadcycli opgegeven. Over het algemeen kan gesteld worden dat het aantal cycli groter is naarmate het aantal diepe ontladingen afneemt. Dit pleit er dus voor om de accucapaciteit niet te krap te nemen.

Levensduur van de accu

De levensduur van een accu wordt gespecificeerd bij 20 graden en nauwelijks ontladingen.
De levensduur varieert, afhankelijk van type en gebruik, van zo'n 3 tot 18 jaar. Door allerlei redenen kan de levensduur (drastisch) verkort worden.
Veroudering van een accu ontstaat door de volgende oorzaken:
-Massaverlies (materiaal valt naar de bodem): Dit wordt veroorzaakt door intensief laden en ontladen
-Corrosie (deformatie van positieve plaat): Dit is een voortdurend proces, maar wordt versterkt door een te hoge accuspanning
-Sulfatering (het ontstaan van groeiende sulfaatkristallen): Ontstaat bij ontlading gedurende langere tijd.

De behandeling van de accu

Met een accu moet zorgvuldig worden omgegaan, repareren is niet mogelijk. Een accu is duur en kwetsbaar.
Hij kan onherstelbaar vernield worden door verkeerd gebruik zoals:
te lang ontladen, te diep ontladen, teveel laden, onvoldoende laden, te snel laden of door een te hoge temperatuur.
Door verkeerde behandeling zal de accu voortijdig verouderen.
Plaats de accu op een koele plek, de levensduur van een accu halveert bij 10 graden temperatuurstijging.
Accu's mogen nooit volledig worden ontladen, nooit leeg worden achtergelaten, maar ook niet te lang half leeg worden gelaten.

De verzorging van de accu door de laadregelaar

In de laadregelaar is een soort accumonitor aanwezig, die de toestand van de accu bijhoudt. Deze probeert de accu optimaal te laden en voorkomt leegraken door niet te pompen indien dit voor de accu ongunstig is.

Welke accu moeten we toepassen?

Welke accu u moet gebruiken hangt van veel factoren af.
De natte accu's zijn geschikt voor langdurige ontlading. Ze zijn onderhoudsarm.
Een semi-tractie accu heeft vanwege de dikkere loodplaten de mogelijkheid langduriger stroom te kunnen leveren dan een auto accu.
Gelaccu's zijn volledig gesloten en onderhoudsvrij.
Ze langer mee dan de natte accu's (ongeveer 3 x langer), maar zijn ook een stuk duurder.
De grootte van de accu is in overeenstemming met uw toepassing en de grootte van het zonnepaneel. Stuur ons een e-mail en wij zullen u vrijblijvend adviseren.