Tips over leidingen

De verbinding van zonnepaneel naar de accu loopt via de spanningsregelaar.
Via de spannings/sproeiregelaar lopen de kabels naar de pompen.
Voor al deze kabels gelden verschillende eisen.

De verbinding van zonnepaneel naar regelaar

De stroom die door deze leiding loopt is redelijk gering, max. 7A voor een 85Wp paneel. Een kabel van 1.5 mm2 is daarvoor voldoende.
Voor deze kabel gelden echter bepaalde normen. Aangezien de kabel zich gedeeltelijk in de openlucht bevindt, dient deze bestand te zijn tegen UV en warmte.
In Noord-Amerikaanse PV installaties is het zelfs verplicht om hiervoor speciaal goedgekeurde kabels te gebruiken.
Wij gebruiken neopreen kabels voor de verbinding met het zonnepaneel.

De verbinding van accu naar regelaar

Alle stroom die de accu moet leveren loopt via de sproeiregelaar.
Mede omdat de regelaar de accuspanning meet mag er over deze kabel slechts een gering spanningsverlies optreden.
De kabel tussen accu en deze regelaar dient dan ook kort en dik te zijn.
Gebruik een kabel van 2.5 mm2 tot 16 A en 4 mm2 tot 25 A.

De verbinding naar de pompen

Door deze leidingen loopt een behoorlijk grote stroom. Bedenk dat de kabelverliezen ten koste gaat van het pompvermogen, een gering spanningsverlies kan een behoorlijke sproeireductie betekenen. Neem kabels van 2.5 mm2 (of meer) ook als u een klein vermogen pomp gebruikt, later wordt het lastig om een dikkere kabel in te graven. Indien mogelijk graaf de kabels onder een looppad. Is dit niet mogelijk gebruik dan afgeschermde kabel of bescherm de kabel op een andere manier.

De praktijk

De meest gangbare kabel voor de pompen is VMVK of YMVK kabel van 2.5 mm2 met - of zonder afscherming. De weerstand per 100 meter bedraagt 0.74 ohm. In sommige gevallen is het goed mogelijk om een 3-aderige kabel toe te passen voor 2 pompen. Voor grotere vermogens gebruiken we voor elke pomp een kabel. Voor grotere afstanden leggen we meerdere kabels.
Stel dat een afstand moet worden overbrugd van 20 meter, dan is de totale weerstand ongeveer 0.3 ohm. Voor een 180 W pomp bedraagt de stroom 15 Amp, zodat de spanningsval over de kabel 4.5 V is. Voor een 12V systeem (het meest gangbare) zou theoretisch de spanning dalen naar 7.5 V, maar bij deze spanning is de stroom ook gereduceerd en heeft de pomp nog maar een kleine opbrengst.
Kabels van 4 mm2 zijn moeilijk leverbaar en kabels van 6 mm2 zijn door hun stugheid moeilijk te verwerken.

Algemeen

Samengevat komt het erop neer de kabels een grote doorsnede te geven en ze kort te houden.
Maak voor uw tuin een project tekening.