Tips over pompen

Wat voor pompen zijn er

Voor een pomp van 12V zijn er veel mogelijkheden. Vooral in plezierjachten worden diverse types toegepast. Voor het sproeien van een tuin blijven er meer een paar types over, dit zijn:
De dompelpomp
De drinkwaterpomp
De dekwaspomp

Welke pomp is geschikt

In feite komt het erop neer dat u moet weten hoeveel water u binnen een bepaalde tijd op een bepaalde plaats wilt hebben. Naar pompspecificaties is dit afhankelijk van het volume dat moet worden geleverd en de opvoerhoogte.
We hanteren de volgende duimregel (gesteld een pompefficientie van 25%):Watts = aantal liters x opvoerhoogte x 0,85.
Denk er ook om dat er beperkingen zijn:
 Met onze sproeiautomaat kunt u per sectie maximaal 200W aansluiten.
 Hoe meer Watts des te dikker moet de kabel worden.
 De prijs van pompen is onevenredig hoog bij grotere vermogens
De Spurt sproeiregelaar is afgestemd op tuinen tot zo'n 1000 m2. Natuurlijk kunnen daarboven extra regelaars worden bijgeplaatst.

Welke ervaringen zijn er met pompen

Voor de tuin, met een sproeibereik van ca. 100 m2 gaat onze voorkeur uit naar een membraan of diafragmapomp.
Wij hebben een paar pompen in ons programma die door ons als goed worden bestempeld. Deze zijn zelfaanzuigend, hebben een drukschakelaar, mogen drooglopen en spuiten met een redelijke straal. U mag gerust een andere pomp aanschaffen, als die goed is horen wij dat graag van u.

Hoe groot moet de pomp zijn

Als u handmatig watergeeft, wilt u snel klaar zijn, een flinke straal met veel water.
In dit geval moet u een pomp hebben die een hoge druk kan leveren en veel liters per minuut.
Gaat het om automatisch sproeien, dan is de tijd niet belangrijk: Een tiksproeier mag best ruim een uur (met onderbrekingen) aanstaan.

Waarmee beginnen

U heeft nog geen idee wat in de praktijk de capaciteit is van een pomp. Dan kunt u twee dingen doen: bezoek een demotuin of start met slechts een sectie. De universele sproeiregelaar kan twee pompen aansturen voor zogenaamde secties. Wij adviseren u te starten met een drinkwaterpomp van 9 liter/minuut. Deze kan worden gebruikt voor de eerste sectie (= automatisch- en handmatig sproeien).
Deze pomp heeft een drukschakelaar, redelijk geluidsarm en is goed betaalbaar.
Blijkt na verloop van tijd dat u liever iets meer wil, dan kunt u deze pomp nog steeds gebruiken voor de tweede sectie.

Leidingen

wij adviseren zoveel mogelijk ondergrondse leidingen aan te leggen. Heel mooi is om diverse waterstopcontacten in te graven, waardoor de bovengrondse slangen kort kunnen zijn en u sproeiers regelmatig op een andere plek kunt zetten.

aansluitleidingen

De pomp heeft een bepaalde capaciteit. De capaciteit daalt indien de kabellengte van accu naar pomp toeneemt en ook indien de slanglengte van- en naar de pomp toeneemt. Voor tuinpompen adviseren wij zoveel mogelijk 19mm slang aan te houden en het laatste stukje te reduceren naar 15 mm tuinslang. Er zijn formules voor draaddiktes, bv 17,9 meter kabel van 1,5 mm2 bij 5 A stroomsterkte geeft een spanningsverlies van 10% enz.
Ons advies is:
gebruik zo dik mogelijke kabel (u weet niet wat u later nog gaat aansluiten) liever 4 mm2 dan 2.5 mm2.
houd de kabel zo kort mogelijk

Bescherming van de pomp

In plaats van de demoruimte hebben wij de volgende oplossing gevonden:
Onze proeftuin staat open voor publiek. Hier kan men zelf systemen bekijken en uitproberen. Veelal is de ruimte onbemand.
Het blijkt dat onze klanten veelal zo enthousiast zijn dat zij in hun tuin graag een demonstratie geven.
Laat ons weten wanneer u een werkend systeem wilt bekijken en wij zoeken naar een geschikte locatie.

algemeen

In de praktijk zal blijken dat het Veel flexibeler is als u gebruik maakt van twee (kleine) pompjes dan van een enkele grote. Er zijn altijd weer planten die wat minder of juist wat extra water nodig hebben.

pompen voor de kas

Voor beregenen van de kas kan soms wel een dompelpomp gebruikt worden.
Zorg dat water niet terugstroomt d.m.v. een ventiel in de leiding
Zorg voor een goed filter
Haal ze voor de winter weg.
Wij hebben de ervaring dat de levensduur beperkt is.