Over accu's (2)

Levensduur van de accu

De levensduur van een accu wordt gespecificeerd bij 20 ° C en nauwelijks ontladingen.
De levensduur varieert, afhankelijk van type en gebruik, van zo'n 3 tot 18 jaar. Door allerlei redenen kan de levensduur (drastisch) verkort worden.
Veroudering van een accu ontstaat door de volgende oorzaken:
-Massaverlies (materiaal valt naar de bodem): Dit wordt veroorzaakt door intensief laden en ontladen
-Corrosie (deformatie van positieve plaat): Dit is een voortdurend proces, maar wordt versterkt door een te hoge accuspanning
-Sulfatering (het ontstaan van groeiende sulfaatkristallen): Ontstaat bij ontlading na langere tijd.

De behandeling van de accu

Met een accu moet zorgvuldig worden omgegaan, repareren is niet mogelijk. Een accu is duur en kwetsbaar.
Hij kan onherstelbaar vernield worden door verkeerd gebruik zoals:
te lang ontladen, te diep ontladen, teveel laden, onvoldoende laden, te snel laden of door een te hoge temperatuur. Door verkeerde behandeling zal de accu voortijdig verouderen.
Plaats de accu op een koele plek, de levensduur van een accu halveert bij 10 graden temperatuurstijging.
Accu's mogen nooit volledig worden ontladen, nooit leeg worden achtergelaten, maar ook niet te lang half leeg worden gelaten.
lees vorige deel .... lees volgende deel ....