Berekening negatieve CO2 emissie

Stel:
U heeft een autonoom werkend sproeisysteem met een zonnepaneel van 50 Wp.
In Nederland bedraagt de gemiddelde dagopbrengst 200 Watt.
Voor een jaar calculeren we 250 dagen, zodat jaarlijks 50.000 Wh (=50 kWh) wordt opgewekt.
Voor Nederland hanteren we de formule:kWh per jaar = 0,85 x Wp. (dus ca. 47,5 kWh)
We hanteren de eenheid CEF (carbon emission factor), die wordt uitgedrukt in kg CO2/kWh.
Een goede dieselgenerator met een efficiŽntie van 33.5 % heeft een CEF van 0.8 (kg CO2/kWh).
Met het zonnepaneel in ons voorbeeld wordt dus jaarlijks zo'n 40 kg CO2 bespaard.

We gebruiken 30% van de energie voor het sproeien van een tuin met een oppervlakte van 500 m².
Een uur sproeien met een pomp van 17 liter/minuut geeft 1000 liter.
Voor dit oppervlak komt dit neer op gemiddeld 2 mm water.
Door de betere groei heeft dit een productieverhoging van zo'n 10% tot gevolg.

De extra gewichtstoename is het gevolg van CO2 absorbtie uit de lucht.
Als gevolg van de extra watergift is een extra gewicht van 10 kg haalbaar.
Dus:
Besparing door geen brandstof te gebruiken = 40 kg CO2.
Biomassa vergroting door opname uit de lucht = 10 kg CO2.
Totaal jaarlijkse CO2 is de som van besparing en feitelijke afname.
We kunnen dus stellen dat een zonnepaneel van 50 Wp jaarlijks 50 kg CO2 bespaart.
De door ons bedrijf (onze klanten) bespaarde emissie is dus afhankelijk van het aantal verkochte panelen.
Tot 1/1/2010 bedroeg dit 1 ton CO2 en jaarlijks heeft er een toename plaats.
Opmerkingen? Mail ons.