Over accu's (1)

De accu is een belangrijk onderdeel in zonne-energiesystemen. De geproduceerde energie wordt hierin opgeslagen.
Tijdens het pompen of verlichten komt nagenoeg alle energie uit de accu.

Accu types

De meest gebruikte accu's zijn lood-zwavelzuuraccu's.
De accu's kunnen worden verdeeld in:
Open accu's. Deze hebben een vloeibaar elektrolyt. Bij het laden ontstaan gassen. Ze vergen enig onderhoud en moeten horizontaal worden geplaatst.
Gesloten accu's. Hierbij is de elektrolyt gevormd als een gel (gel-accu) of geabsorbeerd in een poreus materiaal (AGM-accu). Ze zijn onderhoudsvrij en gassen niet.

De capaciteit van de accu

De capaciteit van accu's wordt gespecificeerd in Ah (ampere x uur). De opgegeven capaciteit geldt voor een ontlading gedurende 10 of 20 uur, dus 100 Ah = 20 uur ontladen met 5 amp.
De effectieve capaciteit wordt verkleind als de laadstroom hoger is. Zodoende kan een 100 Ah accu "leeg" zijn als deze gedurende 2 uur slechts 25 A levert, maar na een zekere tijd kan de accu zich herstellen, zodat de resterende 50 % beschikbaar komt.
Bij een accu wordt soms het aantal ontlaadcycli opgegeven. Over het algemeen kan gesteld worden dat het aantal cycli groter is naarmate het aantal diepe ontladingen afneemt. Dit pleit er dus voor om de accucapaciteit niet te krap te nemen.

lees verder ....