Installatie algemeen

Installatie accu/sproeiregelaar
Monteer de sproeiregelaar op een geschikte plaats, binnen of buiten; als de lichtsensor gebruikt wordt, dan moet deze het directe zonlicht kunnen zien.
Verwijder alle zekeringen.

Installatie pomp(en) Door de accu- en pompdraden kunnen aanzienlijke stromen lopen. Houd deze aansluitdraden zo kort mogelijk. Bescherm de electrische bedrading zoveel mogelijk (leg ze bijvoorbeeld onder een tegelpad). Monteer de pomp met het pomphuis naar beneden en dek hem af tegen corrosie door spatwater.
Let op de polariteit van de pompen. Plaats de pomp zekering(en).

Installatie accu
Plaats de accu op een droge, koele plek en niet verder dan twee meter van de accu/sproeiregelaar. Monteer de kabels van accu naar de regelaar.

Installatie zonnepaneel
Probeer het zonnepaneel met een hoek van ca. 35 graden op het zuiden te richten.
Montage kan met aluminium hoekprofielen, U-profielen van 25 mm of met dubbele C-profielen. Gemakkelijk, maar nogal prijzig zijn de speciale kunststof hoekprofielen.
Er zijn speciale dakdoorvoeren, maar de kabel is vaak ook eenvoudig "buitenom" te leggen.

In gebruikname
Plaats de zekering van 5 of 10 Amp. (dit is de derde zekering vanaf links). De groene led zal oplichten. Sluit de kabel van het zonnepaneel aan op de regelaar. Bij juiste polariteit zal de rode led aan gaan. De groene led zal gaan knipperen.

Overige installatie
Installeer waterslangen en sproeiers. Plaats een terugslagventiel. Dit is vooral gewenst bij de pomp die gebruikt wordt voor vorstbewaking en de pomp voor het druppelsysteem. Plaats een terugslagventiel dicht bij pompen, let op de richting.