Positie van de leds
Op de sproeiregelaar bevindt zich een groene led en aan de binnenkant is er nog een rode led.
De nieuwste modellen hebben bovendien nog een groene led op de bodemprint.
Met behulp van deze leds is de goede werking van de sproeiregelaar te controleren.
Functie van de rode led
De rode led geeft een indicatie voor de werking van het zonnepaneel. De intensiteit zal verminderen wanneer de accu geladen wordt. Bij een volle accu zult u dit snel kunnen constateren, terwijl bij een lege accu het wel vijf minuten kan duren voor een kortstondige intensiteitsverhoging, waarin de zonkracht wordt gemeten.
Functie van de groene led
Om zoveel mogelijk energie te besparen is de groene led 's nachts uit. Na zonsopgang kan het nog 20 minuten duren, voordat de groene led aangaat. Als de spanning van het zonnepaneel voldoende is zal het laadproces starten, de led gaat knipperen. Om de spanning van het zonnepaneel te kunnen meten, wordt regelmatig het laadproces kortstondig onderbroken. Dit is te zien aan een onregelmatig patroon van het knipperen.
Aan het eind van de dag, of wanneer er te weing licht is, zal de led continu aan zijn. Als deze sitatie langer dan 30 minuten aanhoudt dan gaat de led uit en start het sproeiprogramma.
Functie van de groene led op de bodemprint
Deze led dient om de vochtsensor te testen. Als een vochtsensor is aangesloten zal bij een vochtige grond deze led overdag tijdens het laden van de accu branden.
Foutindicaties
Normaal gesproken geeft de groene led een regelmatig en rustig knipperend patroon.
Bij een van onderstaande problemen zal de knipperfrequentie toenemen:
1) De accu is leeg
2) De nacht duurde te lang
3) Interne problemen
Fouten herstellen
Een accu kan worden ontladen door externe apparatuur, bv een omvormer. Het kan ook zijn dat de conditie van de accu teveel is achteruit gegaan. Deze moet dan vervangen worden. Indien de accu zover ontladen is dat het sproeiprogramma verkort moest worden, dan ontstaat deze storingsmelding. Zodra de accu weer vol is zal de storingsindicatie verdwijnen.
NB. Elke dag moet de accu een keer vol raken. Gebeurt dit niet, dan zal het sproeiprogramma minstens een dag worden uitgesteld. Hiervan ontstaat geen foutindicatie.
Een foutindicatie ontstaat als het zonnepaneer meer dan 31 uur geen spanning geeft. Meestal betreft het een lichtbelemmering door bladeren, mos of een dikke laag sneeuw, soms niet goed functionerende bekabeling. De fout kunt u resetten door de sproeitimer te starten (en te stoppen).
De sproeiregelaar controleert regelmatig de hard- en software. Indien een defect wordt constateert zal het programma herstarten en een foutindicatie geven. Indien de fout is te herstellen d.m.v. de timerschakelaar dan is misschien het sproeiprogramma verstoord geweest. Herstelt de fout niet, dan betreft het een defect onderdeel (bv. een temperatuursensor), dat uitgeschakeld werd.