Berekening van leidingweerstand

Voor energie transport zijn leidingen nodig. Deze leidingen hebben een ohmse weerstand. Als er een stroom door een leiding loopt, zal er dus ook spanningsverlies optreden.

De ohmse weerstand is van een aantal factoren afhankelijk, in formulevorm:

R=l.ρ/A  waarin:
   
l  = de lengte van de leiding
ρ = de soortelijke weerstand van het kernmateriaal (Ω⋅mm2/m)
A  = de doorsnede (mm2)

Verder is de weerstand nog afhankelijk van de temperatuur van de leiding. Deze temperatuursafhankelijkheid wordt weergegeven door de formule:

ρT20(1+α(T-20))  waarin:
   
ρT  = de soortelijke weerstand bij de temperatuur T
α  = de temperatuurscoëfficiënt van het kernmateriaal
T  = de temperatuur van de leiding (°C)

Voor een koperen leiding gelden bijvoorbeeld de volgende gegevens:

Vul de gegevens in de tabel en de weerstand van de ader wordt berekend.

Variabele  
l m
ρ20 Ω⋅mm2/m
α
T °C
A mm2
Resultaat R Ω

Hou er rekening mee dat de waardes moeten worden verdubbeld omdat naar accu, zonnepaneel of pomp twee aders lopen.

terug naar leidingen algemeen