Berekening van de pomp
In feite komt het erop neer dat u moet weten hoeveel water u binnen een bepaalde tijd op een bepaalde plaats wilt hebben. Naar pompspecificaties is dit afhankelijk van het volume dat moet worden geleverd en de opvoerhoogte.
We hanteren de volgende duimregel (gesteld een pompefficientie van 25%):
Watts = aantal liters x opvoerhoogte x 0,85.
Denk er ook om dat er beperkingen zijn:
 Met onze sproeiautomaat kunt u per sectie maximaal 200W aansluiten.
 Hoe meer Watts des te dikker moet de kabel worden.
 De prijs van pompen is onevenredig hoog bij grotere vermogens
De Spurt sproeiregelaar (voor 2 secties) is geschikt voor tuinen tot zo'n 1000 m2. Natuurlijk kunnen daarboven extra regelaars worden bijgeplaatst.

Aansluitleidingen
De pomp heeft een bepaalde capaciteit. De capaciteit daalt indien de kabellengte van accu naar pomp toeneemt en ook indien de slanglengte van- en naar de pomp toeneemt. Voor tuinpompen adviseren wij zoveel mogelijk 19mm slang aan te houden en het laatste stukje te reduceren naar 15 mm tuinslang.
Er zijn formules voor draaddiktes, bv 17,9 meter kabel van 1,5 mm2 bij 5 A stroomsterkte geeft een spanningsverlies van 10%. Zie ons artikel over kabelweerstand berekeningen.
Ons advies is:
gebruik zo dik mogelijke kabel, liever 4 mm2 dan 2.5 mm2.
houd de kabel zo kort mogelijk
Plaats de pomp met het motorhuis naar boven en bescherm de pomp tegen regenwater

Algemeen
In de praktijk zal blijken dat het veel flexibeler is als u gebruik maakt van twee (kleine) pompjes dan van een enkele grote. Er zijn altijd planten die wat minder of juist wat extra water nodig hebben.

Pompen voor de kas
Voor beregenen van de kas kan soms wel een dompelpomp gebruikt worden.
Zorg dat water niet terugstroomt d.m.v. een ventiel in de leiding.
Zorg voor een goed filter. Haal ze voor de winter weg.
Wij hebben de ervaring dat de levensduur beperkt is.